Ändra din anslutning

Vi ger dig driftsäker tillgång till el i ditt hem.   

 

Behöver du ändra din anslutning? 

Är det dags att renovera eller bygga om? Eller behöver du kanske flytta på din elmätare? Då kan du behöva ändra din befintliga elanslutning. Vi hjälper dig gärna med det.

Ändra din anslutning

Ta kontakt med en auktoriserad elinstallatör i god tid innan du vill ha arbetet utfört. Om arbetet kräver att vi måste göra arbeten i vårt elnät behöver vi veta detta av din elektriker minst sex veckor i förväg. Om förändringen innebär kostnader för dig, kontaktar vi dig med prisuppgifter.

 

Beroende på vilken ändring du ska göra är tillvägagångssättet olika. Här kan du läsa några exempel på anledningar till att ändra din anslutning. Ifall du inte hittar ditt svar här, eller är osäker på vem du ska kontakta, är du alltid välkommen att ringa vår kundtjänst.

Ifall du behöver byta plats på din elmätare ska du ta kontakt med en auktoriserad elinstallatör. Elinstallatören kontaktar sen oss som ger som ger information om och hur bytet kan ske.

Om du ska renovera eller bygga nytt och är i behov av att flytta på elkablar i marken kan du som första steg ta kontakt med oss. Då kan vi tillsammans diskutera ditt behov och bestämma hur vi ska gå till väga för att på bästa möjliga sätt uppfylla dem.

Om du behöver ändra din anslutning för att ditt elbehov har ökat är processen liknande som vid en ny anslutning. Beroende på vilken ändring du behöver göra varierar dock vilka steg som du, din elinstallatör och vi behöver göra för att genomföra ändringen.

 

Så ändrar du din anslutning till elnätet

Du, din elinstallatör och vi gör tillsammans det möjligt för dig att ändra din anslutning.