Anslut ditt hus till elnätet

Vi ger dig driftsäker tillgång till el i ditt hem.

En tjänst för dig i Mjölby

Ny anslutning till elnätet

För att du ska få tillgång till el, eller producera egen el, behöver du vara ansluten till elnätet. Det är viktigt att du skickar in din ansökan om att bli ansluten till elnätet i god tid. Hur lång tid det tar att bli ansluten till elnätet varierar på grund av en rad olika anledningar, bland annat om du bor i eller utanför ett detaljplanerat område.

Vad kostar en ny anslutning?

Avgiften för en ny anslutning beror på vilken huvudsäkring du har och avståndet till närmaste befintliga anslutningspunkt, som ett kabelskåp eller nätstation.  Kontakta oss på Mjölby Kraftnät för att få information om vad en ny anslutning skulle kosta för just dig och dina förutsättningar.  

Ny anslutning - steg för steg 

Vi hjälper dig gärna att ansluta dig till elnätet. För att anslutningen ska gå så snabbt och smidigt som möjligt finns det ett par steg du behöver följa. Nedan presenterar vi en guide som består av sex steg med information om vad du, din elinstallatör och vi ska göra för att anslutningen ska gå igenom. När alla steg är godkända och genomförda är du elnätskund hos oss på Mjölby Kraftnät. 

Följande guide gäller för dig som har en fastighet med en säkring på max 63 A. Om du behöver elanslutning med säkring 80–1 500 ampere ber vi dig att kontakta vår kundservice. 

1. Kontakta auktoriserad elinstallatör 

Det första du behöver göra är att kontakta en auktoriserad elinstallatör som kan utföra arbetet. Installatören skickar sedan en anmälan till oss om att du vill ansluta ditt hus till elnätet, och vilken typ av elanslutning du har behov av.

Installatören ska också bifoga en så kallad situationsplan, som är ett förslag på placering av fasadmätarskåpet där din elmätare kommer att sättas upp.

2. Kontroll och offert

När vi mottagit informationen från din elinstallatör kontrollerar vi om anslutningen kan utföras enligt dina önskemål. Därefter skickar vi en offert med kostnaderna för anslutningen till dig.Priset för anslutningen varierar bland annat beroende på vilken typ av anslutning du har valt.

3. Installationsmedgivande 

När du har fått en offert och valt att godkänna den meddelar du oss. Vi lämnar då ett installationsmedgivande till din elinstallatör  med uppgifter om bland annat servisledningens sträckning och villkor för anslutning. Efter det kan elinstallatören påbörja installationsarbetet. 

4. Rör för serviskabel

Innan det är dags för oss att ansluta din fastighet till elnätet behöver du, eller den entreprenör du anlitat, installera ett rör i marken för den del av elkabeln som kommer att ligga på din tomt. Röret ska vara försett med dragtråd. Det är vi som informerar om var tomröret ska placeras vid din tomtgräns .

5. Färdiganmälan

När din elinstallatör är klar med sitt arbete i din fastighet anmäler installatören det till oss genom en så kallad färdiganmälan.

6. Anslutning av kabel och montage av elmätare

När vi fått besked om att installationen är klar från din elinstallatör ansluter vi vår serviskabel till din elanläggning och sätter upp en elmätare. När anslutningen är klar faktureras du för en anslutningsavgift enligt den offert du tidigare fått av oss.

Avsluta ditt elnätsabonnemang

Om du inte längre önskar ha kvar din elanslutning kan du säga du upp den och vi avslutar ditt elnätsabonnemang. Vi gör en slutlig avläsning av elförbrukningen samtidigt som elmätaren monteras ner och servisen plomberas för fortsatt användning. Efter att abonnemanget avslutas förbehåller vi oss rätten att riva elledningar och montera ned utrustning som tillhör oss.

Såhär säger du upp din elanslutning

För att säga upp din elanslutning behöver du fylla i en blankett. Du skriver ut blanketten, fyller i den och skickar den sen till oss på följande adress:

Mjölby-Svartådalen Energi AB
Box 510
595 29 Mjölby

Uppsägning av elanslutning Mjölby (pdf 536 kB)

Ångrat din uppsägning?

Om du i framtiden vill återansluta din elanläggning till elnätet så gäller särskilda villkor. Kontakta vår kundservice för att få ytterligare information. 

Så ansluter du dig till elnätet

Du, din elinstallatör och vi gör tillsammans det möjligt för dig att göra en ny anslutning.