Mätning av din elförbrukning

Din elmätare mäter och visar hur mycket el du använder hemma. Vi ser till att du har en fungerande elmätare och ansvarar för att byta ut eller flytta den när det behövs.  

Hur fungerar mätningen?

Du som bor i Mjölby Kraftnäts elnätsområde har en fjärravläst elmätare. Det innebär att din elmätare skickar information om din användning digitalt till oss och att du får en elräkning som är baserad på din faktiska elförbrukning.  

För att fjärravläsningen ska fungera måste mätaren vara spänningssatt. Behöver du stänga av strömmen ska du göra det via din mätare.

Två sätt att se din elförbrukning

Du kan läsa av din elförbrukning på flera olika sätt och du väljer själv hur detaljerad statistik du vill ha.

Så här gör du:

På Mina sidor kan du se detaljerad statistik över din elförbrukning. Du kan följa din användning över tid, jämföra din elförbrukning med medeltemperaturen eller mellan olika tidsperioder.  

Så gör du

Logga in på Mina sidor och scrolla ner till diagrammen som visar användning av dina tjänster. För att se mer detaljerad statistik klickar du på rubriken “El”.

På din elmätare kan du se hur mycket el du har använt i kilowattimmar (kWh). Om du vill se användning för en viss period, anteckna din mätarställning dag ett och sedan den sista dagen i perioden. Skillnaden mellan värdena visar din elförbrukning.

Hur kan man spara el hemma?

Vill du veta mer om vad du kan göra för att minska din elförbrukning? Läs våra tips som hjälper dig att spara både el och pengar.