Om du får strömavbrott

Här hittar du information om strömavbrott, avbrottsersättning och leveranssäkerhet i vårt elnät. Om du får strömavbrott ska du först kontrollera om felet finns i ditt hem. Kontrollera att säkringarna i proppskåpet är hela, att jordfelsbrytaren inte löst ut och se efter om det lyser hos grannarna. Om du inte hittar någon orsak till strömavbrottet hemma kan du titta på sidan driftinformation. Våra medarbetare är i beredskap året runt och jobbar alltid så fort de kan med felavhjälpning.