Du får en lägre elkostnad

Med hjälp av solceller har du möjlighet att minska din elkostnad.

Du gör en insats för miljön

Med solceller bidrar du till ökad andel förnybar el i våra elnät.

Ersättning och avgifter för din elproduktion

När du producerar el med hjälp av solceller betalar du en avgift och får en ersättning. Avgiften betalar du till oss som elnätsägare, och ersättningen får du från oss för den överskottsel du matar tillbaka i våra elnät.