Elprisstöd för höga elpriser

I början av 2023 kommer privatpersoner, juridiska personer och näringsidkare få ta del av elprisstöd som kompensation för de höga elpriserna. Elprisstöden ser olika ut beroende på om du är privatperson, juridisk person eller näringsidkare och vilken period stödet baseras på. Här kan du läsa mer om vad som gäller för just dig.