Frågor och svar hos Svenska kraftnät

Det är Svenska kraftnät (SvK) som har utformat modellen för elprisstödet.

Lämna inte ut personliga koder

Du kommer aldrig att bli uppringd och ombedd att logga in eller lämna ut personliga koder för att få ditt stöd. Du kan i så fall vara utsatt för ett bedrägeriförsök, avsluta samtalet och kontakta polisen.

Elprisstöd för höga elpriser – det här gäller

Näringsidkare och juridiska personer i elprisområde 3 och 4 kommer att få ett stöd för höga elpriser baserat på förbrukning för perioden oktober 2021 - september 2022. Den som har ett eget elnätsavtal direkt med elnätsföretaget, som Tekniska verken, får stöd. 

Den 4 januari skickade Svenska kraftnät (SvK) in ett nytt förslag till Energimarknadsinspektionen, Ei, om hur elstödet ska betalas ut till näringsidkare och juridiska personer med eluttag i elområde 3 och 4. Den 11 januari meddelade Energimarknadsinspektionen att man godkänt förslaget från Svenska kraftnät. Vi har just nu ingen information om hur eller när utbetalning kommer att ske. Läs om Energimarknadsinspektionens beslut →

Hur mycket pengar får mitt företag?

Hur mycket pengar du får bestäms utifrån

  • hur hög elförbrukningen varit i din nuvarande fastighets elanläggning under perioden oktober 2021 - september 2022.
  • vilket elområde du verkar i. Vårt elnät tillhör elområde 3 (SE3), här uppgår stödet till 50 öre per förbrukad kWh.

Räkna ut hur mycket pengar ditt företag får

0,5 kronor x din nuvarande* elanläggnings elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022.

Logga in på Mina sidor för att visa statistik för din elanläggnings elförbrukning.

*Den elanläggning du hade avtal för den 17 november 2022. Det datumet är den så kallade brytpunkten. Stödet kommer alltså att gå till det personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022.

När och hur kommer pengarna?

Vi har just nu ingen information om hur eller när utbetalning kommer att ske. Läs om Energimarknadsinspektionens beslut →

Frågor och svar hos Svenska kraftnät

Det är Svenska kraftnät (SvK) som har utformat modellen för elprisstödet.

Lämna inte ut personliga koder

Du kommer aldrig att bli uppringd och ombedd att logga in eller lämna ut personliga koder för att få ditt stöd. Du kan i så fall vara utsatt för ett bedrägeriförsök, avsluta samtalet och kontakta polisen.

Frågor och svar

Här får du svar på vanliga frågor om elprisstödet.

För att få stöd behöver du som näringsidkare eller juridisk person ha ett eget avtal hos oss som elnätsbolag.

Läs mer om vem som har rätt till stöd på Svenska kraftnäts webbplats.

Stödet kommer att betalas ut till den näringsidkare eller juridiska person som stod på elnätsavtalet den 17 november 2022. Detta oavsett om du stod på avtalet under perioden oktober 2021-september 2022 eller inte.

Läs mer om hur det fungerar när man har flyttat på Svenska kraftnäts webbplats.

Hur mycket pengar du får bestäms utifrån

  • hur hög elförbrukningen varit i din nuvarande fastighets elanläggning under perioden oktober 2021 - september 2022
  • vilket elområde du verkar i. Vårt elnät tillhör elområde 3 (SE3), här uppgår stödet till 50 öre per förbrukad kWh.

Stödet kommer även att ha ett tak för hur mycket du som näringsidkare eller juridisk person kan få. Taket är satt till två miljoner euro (cirka 22 miljoner kronor).

Räkna ut hur mycket pengar du får

0,5 kronor x din nuvarande elanläggnings elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022

Logga in på Mina sidor för att visa statistik för din elanläggnings elförbrukning.

Exempel på stöd till olika elanvändare i elområde SE3

  • En tennisklubb som under 12-månadersperioden hade en elförbrukning på 45 000 kWh får 22 500 kronor i stöd (45 000 x 0,50 = 22 500).
  • Ett bageri med en förbrukning på 66 000 kWh under 12-månadersperioden får 33 000 kronor (66 000 x 0,50 = 33 000).

Vi har just nu ingen information om hur eller när utbetalning kommer att ske. Läs om Energimarknadsinspektionens beslut → 

Det är inte beslutat vilken eller vilka myndigheter som ska genomföra utbetalningen till näringsidkare och juridiska personer.

Du får stöd för elförbrukningen oavsett vad du använder den till. Du får inte stöd för din fjärrvärmeförbrukning.