Frågor och svar hos Svenska kraftnät

Det är Svenska kraftnät (SvK) som har utformat modellen för elprisstödet.

Lämna inte ut personliga koder

Du kommer aldrig att bli uppringd och ombedd att logga in eller lämna ut personliga koder för att få ditt stöd. Du kan i så fall vara utsatt för ett bedrägeriförsök, avsluta samtalet och kontakta polisen.

Elprisstöd - andra utbetalningen 2023

Energimarknadsinspektionen har godkänt Svenska kraftnäts ansökan om elprisstöd för perioden november-december 2022. Det nya stödet omfattar privatpersoner i hela Sverige och kommer att betalas ut av Försäkringskassan. Det är ännu inte klart när det nya stödet kommer att betalas ut.

Så mycket pengar får du

Hur mycket pengar du får i det andra stödet 2023 bestäms utifrån

  • hur hög elförbrukningen varit i din nuvarande bostad/fastighets elanläggning under perioden  november-december 2022
  • vilket elområde du bor i. Vårt elnät tillhör elområde 3 (SE3), här uppgår stödet till 126 öre per förbrukad kWh.

Du får stöd för 80 procent av din förbrukning upp till 18 000 kWh under perioden.

Räkna ut hur mycket pengar du får

För att räkna ut hur mycket stöd du får tar du din nuvarande* elanläggnings förbrukning i kWh under november 2022-december 2022 x 0,8 x 1,26 kronor.

Logga in på Mina sidor för att se statistik för din elanläggnings förbrukning.

*Den elanläggning du hade avtal för den 31 december 2022. Det datumet är den så kallade brytpunkten. Stödet kommer alltså att gå till det personnummer, samordningsnummer eller organisationsnummer som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022.

Frågor och svar hos Svenska kraftnät

Det är Svenska kraftnät (SvK) som har utformat modellen för elprisstödet.

Lämna inte ut personliga koder

Du kommer aldrig att bli uppringd och ombedd att logga in eller lämna ut personliga koder för att få ditt stöd. Du kan i så fall vara utsatt för ett bedrägeriförsök, avsluta samtalet och kontakta polisen.

Frågor och svar

Här får du svar på vanliga frågor om det andra elprisstödet 2023.

Du får stöd

Har ett eget elnätsavtal och stod på avtalet den 31 december 2022.

Du får inte stöd

Om du till exempel bor i en bostadsrätt där föreningen står för elnätsavtalet. Då går stödet till din förening.

Läs mer om ellprisstöd för BRF och andra juridiska personer eller företag →

Stödet kommer att betalas ut till den person som stod på elnätsavtalet den 31 december 2022. Detta oavsett om du stod på avtalet under perioden november-december 2022 eller inte.

Läs mer hos Svenska kraftnät om hur elstödet fungerar när man har flyttat →

Hur mycket pengar du får bestäms utifrån

  • hur hög elförbrukningen varit i din nuvarande bostad/fastighets elanläggning under perioden november-december 2022. 
  • vilket elområde du bor i. Vårt elnät tillhör elområde 3 (SE3), här uppgår stödet till 126 öre per förbrukad kWh.

Du får stöd för 80 procent av din förbrukning upp till 18 000 kWh under perioden.

Räkna ut hur mycket pengar du får

Din nuvarande elanläggnings elförbrukning i kWh under november-december 2022 x 0,8 x 1,26 kronor.

Logga in på Mina sidor för att  visa statistik för din elanläggnings elförbrukning. 

Exempel på stöd till olika elanvändare i elområde SE3

  • En villaägare med en förbrukning på 3 250 kWh under 2-månadersperioden får 3 276 kronor (3 250 x 0,8 x 1,26 = 3 276).

 

 

Även detta stöd kommer att betalas ut av Försäkringskassan. Det är ännu inte klart när det kommer att betalas ut.

Försäkringskassan har fått i uppdrag av regeringen att betala ut även detta stöd.

Du får stöd för elförbrukningen oavsett vad du använder den till. Du får inte stöd för din fjärrvärmeförbrukning.