Ska du gräva eller fälla träd?

Innan du börjar gräva behöver du ta reda på om det finns ledningar i marken. Det är mycket viktigt att du vet var kablarna går i marken, och att du inte skadar en luftburen ledning om du gräver eller fäller träd.

Ring först - gräv sedan! 

Vi sätter ut eller anvisar de elledningar, optoledningar eller fjärrvärmerör som vi äger, det vill säga ledningar före kundens anslutningspunkt. Ledningsutsättning är gratis, under förutsättning att du meddelar oss senast fem dagar före aktuell dag. Har du mer bråttom än så är kostnaden 500 kronor + moms.

Observera att vi endast visar våra egna ledningar kostnadsfritt. För telefon, TV-kablar osv måste du vända dig till respektive leverantör. Ledningskollen.se är en tjänst som bland annat listar information om lokala ledningsägare i ditt område. För beställning av ledningsutsättning gå in på ledningskollen.se och följ anvisningarna.

Har du frågor eller funderingar?

Om du har frågor och funderingar ring oss på nedanstående telefonnummer. 

Ledningsutsättning, dagtid kl. 09 - 15                                     

0142-855 22

Ledningsutsättning kvällstid, vid akuta händelser

SOS Alarm, 011–14 96 53

Bevakning vid trädfällning

0142-855 23

Kundservice, vardagar dagtid

0142-855 85