Vattenkraft

Vattenkraften är viktig för den lokala elproduktionen och MSE har sex vattenkraftstationer längst med Svartån. Vattenkraften är Sveriges största förnybara energikälla. Den är fri från utsläpp och utgör nästan hälften av landets energiproduktion.

Ansvarig vattenkraft
Ted Rydh
ted.rydh@mse.se
0142 - 855 29