Vindkraft

MSE har sedan lång tid engagerat sig i förnybar elproduktion från vindkraftverk. 1998 köpte vi våra första andelar, Lagmansberga vind. Från 2008 tills idag har vi på MSE blivit en stor aktör inom den lokala vindkraften.