Årets rapport enligt övervakningsplan

Sedan juli 2005 är vi som elnätsbolag skyldiga att upprätta en övervakningsplan som beskriver hur vi hur vi arbetar för att motverka diskriminering gentemot andra aktörer på elmarknaden. 

Varje år behöver vi skapa och publicera en rapport som beskriver vilka åtgärder vi vidtagit enligt övervakningsplanen. Rapporten skickas till Energimarknadsinspektionen och behöver även offentligöras.

Rapport övervakningsplan 2023 Mjölby Kraftnät AB (pdf)

Läs mer på Energimarknadsinspektionens webbplats.

Hjälpte denna information dig? Nej