MSE bygger världens mest resurseffektiva region

Vi, Mjölby-Svartådalen Energi (MSE), är det lokala energibolaget som gör skillnad på riktigt. Vi är en del av nästan 30 000 kunders vardag och bidrar till en hållbar utveckling i regionen genom att producera energi från förnybara källor.  

Mjölby Svartådalen-Energi AB bildades 1981 efter en sammanslagning av Mjölby Energiverk och Svartådalens Kraftförening. På 40 år har vi gått från ett kommunalt elverk till ett aktiebolag med kunden i fokus som erbjuder tjänster inom elnät, elhandel och fjärrvärme. Här kan du läsa mer om vår historia.

MSE äger Mjölby Kraftnät AB (MKN) som ansvarar för elnätet i Mjölbytrakten och ser till att 12 800 kunder har tillgång till el.

MSE är en del av Tekniska verken-koncernen

MSE har cirka 65 anställda och ägs av Mjölby kommun och Tekniska verken i Linköping AB. I Tekniska verken-koncernen ingår även Utsikt Bredband, Svensk Biogas, Bixia och laddoperatören Mer. Några av våra systerbolag levererar även tjänster till MSE:s kunder. I Mjölbyområdet är cirka 7 000 kunder anslutna till Utsikt Bredbands fibernät, och fler är på gång när de just nu bygger ut fibernätet utanför Mjölbys tätort. Svensk Biogas driver tre biogasmackar i Mjölby, två mackar för komprimerad biogas till personbilar och en mack för flytande biogas till tung trafik.

Vi bygger världens mest resurseffektiva region

Som en del av Tekniska verken-koncernen är vi med och bidrar till att bygga världens mest resurseffektiva region. En stor del av vår verksamhet kretsar kring att ta vara på resurser som annars skulle gå förlorade. Vi använder skogsflis som bränsle för att producera fjärrvärme och el till våra kunder. Matavfall och restavfall från Mjölby kommun skickas till Tekniska verken i Linköping där det blir till kraftvärme och biogas. En del av värmen kommer sen tillbaka till oss genom vår fjärrvärmekulvert som sträcker sig mellan Linköping och Mjölby.

Förnybar energi från skog, vind och vatten

Lokal elproduktion från skog, vind och vatten utgör cirka 85 procent av den totala användningen i vårt elnätsområde. I vårt elnät finns 49 vindkraftverk, MSE äger tre av dessa och är delägare i nio av dem. Vi äger också fyra vattenkraftverk och är delägare i ytterligare två vattenkraftverk tillsammans Tekniska verken. Mer om vår vindkraft och våra vattenkraftverk.

MSE är stolta över att kunna leverera lokalproducerad fjärrvärme till cirka 2 300 kunder i Mjölby, Mantorp, Väderstad och Skänninge. Fjärrvärmenätet expanderar i takt med att kommunen växer. Under 2021 påbörjas en ledningsdragning av fjärrvärmenätet mellan Mjölby och Väderstad som kommer att stå klar i september 2022.

Vår fjärrvärme består till 99,3 procent av förnybart biobränsle och den största mängden produceras på vårt kraftvärmeverk i Sörby där vi eldar skogsflis som energiåtervinns till fjärrvärme och el. 

Ledning och styrelse

Mjölby-Svartådalen Energi AB

 • Michael Fahlström, vd
 • Maria Floxner, vd-assistent

MSE:s ledningsgrupp

 • Michael Fahlström, vd
 • Jonny Cammerfjord, vice vd (områdeschef marknad och försäljning)
 • Maria Floxner, vd-assistent
 • Linda Virsén, verksamhetsutvecklare
 • Jesper Svensson, vd Mjölby Kraftnät
 • Jens Bjarnason, Affärsenhetschef Mjölby Fjärrvärme produktion
 • Lukas Börefelt, HR-partner
 • Maria Rosell Melin, ekonomicontroller

Mjölby-Svartådalen Energi AB, styrelse

Ledamöter för Tekniska verken i Linköping AB (publ)

 • Klas Gustafsson, ordförande
 • Niclas Petersen
 • Mile Elez
 • Daniel Andersson
 • Anna Lövsén

Ledamöter för Mjölby kommun

 • Thony Andersson, vice ordförande
 • Fredrik Henrysson

Arbetstagarrepresentanter

 • Hans Hollén, Unionen
 • Tomas Johansson, SEKO

Suppleanter för Tekniska verken Tekniska verken i Linköping AB (publ)

 • Elisabeth Wenåker
 • Elin Bäck

Suppleanter för Mjölby kommun

 • Johannes Lindberg

Arbetstagarrepresentanter suppleanter

 • Urban Hahn, Unionen
 • Erik Andersson, SEKO

Mjölby Kraftnät AB

 • Jesper Svensson, vd
 • Jessica Persson, vd assistent

Mjölby Kraftnät AB, styrelse:

 • Jörgen Svärdh, ordförande
 • Christina Wiktorsson
 • Ulrika Unell

Ledamöter för Mjölby kommun

 • Torsten Ohlsson
 • Ann-Marie Pettersson, vice ordförande

Suppleant för Tekniska verken

 • Minna Axelsson

Suppleant för Mjölby kommun

 • Ingvar Karlsson
Hjälpte denna information dig? Nej