MSE bygger världens mest resurseffektiva region

Mjölby-Svartådalen Energi (MSE) är det lokala energibolaget som gör skillnad på riktigt. Vi är en del av nästan 30 000 kunders vardag och bidrar till en hållbar utveckling i regionen genom att producera energi från förnybara källor.  

Mjölby Svartådalen-Energi AB bildades 1981 efter en sammanslagning av Mjölby Energiverk och Svartådalens Kraftförening. På 40 år har vi gått från ett kommunalt elverk till ett aktiebolag med kunden i fokus som erbjuder tjänster inom elnät, elhandel och fjärrvärme. Här kan du läsa mer om vår historia.

MSE äger Mjölby Kraftnät AB (MKN) som ansvarar för elnätet i Mjölbytrakten och ser till att 12 800 kunder har tillgång till el. Vi är också delägare i elhandelsföretaget Bixia tillsammans med Tekniska verken och flera regionala elnätsföretag. Bixia är ett av de elbolag i Norden som köper in störst andel närproducerad och förnybar el.

MSE är en del av Tekniska verken-koncernen

MSE har cirka 65 anställda och ägs av Mjölby kommun och Tekniska verken i Linköping AB. I Tekniska verken-koncernen ingår även Utsikt Bredband, Svensk Biogas, Bixia och laddoperatören Bee. Några av våra systerbolag levererar även tjänster till MSE:s kunder. I Mjölbyområdet är cirka 7 000 kunder anslutna till Utsikt Bredbands fibernät, och fler är på gång när de just nu bygger ut fibernätet utanför Mjölbys tätort. Svensk Biogas driver tre biogasmackar i Mjölby, två mackar för komprimerad biogas till personbilar och en mack för flytande biogas till tung trafik.

Vi bygger världens mest resurseffektiva region

Som en del av Tekniska verken-koncernen är vi med och bidrar till att bygga världens mest resurseffektiva region. En stor del av vår verksamhet kretsar kring att ta vara på resurser som annars skulle gå förlorade. Vi använder skogsflis som bränsle för att producera fjärrvärme och el till våra kunder. Matavfallet och restavfallet från Mjölby kommun skickas till Tekniska verken i Linköping där det blir till kraftvärme och biogas. En del av värmen kommer sen tillbaka till oss genom vår fjärrvärmekulvert som sträcker sig mellan Linköping och Mjölby.

Förnybar energi från skog, vind och vatten

Lokal elproduktion från skog, vind och vatten utgör cirka 85 procent av den totala användningen i vårt elnätsområde. I vårt elnät finns 49 vindkraftverk, MSE äger tre av dessa och är delägare i nio av dem. Vi äger också fyra vattenkraftverk och är delägare i ytterligare två vattenkraftverk tillsammans Tekniska verken. Mer om vår vindkraft och våra vattenkraftverk.

MSE är stolta över att kunna leverera lokalproducerad fjärrvärme till cirka 2 300 kunder i Mjölby, Mantorp, Väderstad och Skänninge. Fjärrvärmenätet expanderar i takt med att kommunen växer. Under 2021 påbörjas en ledningsdragning av fjärrvärmenätet mellan Mjölby och Väderstad som kommer att stå klar i september 2022.

Vår fjärrvärme består till 99,3 procent av förnybart biobränsle och den största mängden produceras på vårt kraftvärmeverk i Sörby där vi eldar skogsflis som energiåtervinns till fjärrvärme och el. 

Ledning och styrelse

MSE:s ledningsgrupp

 • Fredrik Remneblad, Vd
 • Mona Kjellberg, Vd-assistent
 • Jonny Cammerfjord, Vice vd, Områdeschef Marknad och försäljning
 • Sven Petersson, Vd Mjölby Kraftnät, Områdeschef Elnät
 • Henrik Valent, Områdeschef vindkraft
 • Lena Broström, Hr-partner
 • Ola Palmquist, Områdeschef vattenkraft
 • Sophia Setterberg, Ekonomichef
 • Ulrika Bark Andersson, Miljö- och kvalitetssamordnare

Mjölby-Svartådalen Energi AB, styrelse

 • Charlotta Sund, ordförande
 • Thony Andersson, vice ordförande
 • Niclas Petersen
 • Daniel Andersson
 • Mile Elez
 • Monika Gideskog
 • Lars Bergmar
 • Patrik Nyberg
 • Hans Hollén
 • Tomas Johansson

Styrelsesuppleanter:

 • Michael Fahlström
 • Elisabeth Wenåker
 • Bill Sjölund
 • Lars-Ove Kölefält
 • Mikael Carlson

Mjölby Kraftnät AB, styrelse:

 • Jörgen Svärdh, ordförande
 • Ann-Marie Pettersson, vice ordförande
 • Christina Wiktorsson
 • Torsten Ohlsson

Styrelsesuppleanter:

 • Ulrika Unell
 • Ingvar Karlsson
Hjälpte denna information dig? Nej