Sponsring - vill du samarbeta med oss?

Vår sponsring riktar sig främst till lokal verksamhet inom Mjölby kommun,  inom till exempel idrott, kultur och evenemang med tyngdpunkt på ungdomsverksamhet. Vi har valt att inte sponsra verksamheter med politisk eller religiös inriktning.

Vi tycker att planering och framförhållning är viktigt för ett lyckat sponsringsarbete. Därför ber vi dig gärna skicka ansökan i god tid för att kunna utvärdera vår eventuella medverkan. Lägg gärna lite tid på att fundera kring vilka motprestationer du kan erbjuda oss i gentjänst. Innan du kontaktar oss så ber vi dig läsa igenom vår sponsringspolicy.

Sponsringspolicy för MSE-koncernen

MSE-koncernens sponsring ska kännetecknas av affärsmässighet, lokal förankring och framåtsträvan och innehålla en motprestation från dig som är samarbetspartner.

Affärsmässighet

MSE ägnar sig inte åt välgörenhet. Vi betalar inte ut pengar till motpart utan någon motprestation som är av intresse för oss.

Lokal förankring

Företaget har sin huvudsakliga utkomst inom Mjölby Kommun. På samma sätt ska sponsring vara riktad till förmån för detta område och boende där.

Framåtsträvan

Sponsringsobjekt med tydlig fokus på förbättring av vår region och som visar potential för tillväxt framhålls extra. Ungdom är likaså framtiden.

Motprestation

De motprestationer som MSE-koncernen erbjuds i ett sponsringsprojekt bör uppfylla något/några av följande krav:

  • MSE-koncernen når ut med en tydlig och positiv profilering till en väl definierad målgrupp.
  • MSE-koncernen erbjuds aktiviteter som kommer kunder och/eller personalen till godo.
  • Sponsringsprojektet ger en positiv mediapublicitet där MSE-koncernens engagemang, profil och budskap framträder tydligt, gärna exklusivt.

Beslutanderätten

Vår marknadschef och vd har beslutanderätt i sponsringsärenden. Dessa personer får dock inte fatta sponsringsbeslut där de kan anses jäviga. Sponsringsavtal ska alltid skrivas.

Exempel på evenemang och verksamheter som vi har stöttat:

  • Sommarmusiken i Gästisparken.
  • Ett antal lokala idrottsföreningar.
  • Ett antal kulturföreningar.
  • Barncancerfonden.

Förfrågan om sponsring

Hjälpte denna information dig? Nej