Vår historia

Vi har gått från ett kommunalt elverk till ett kundorienterat aktiebolag som erbjuder våra kunder fjärrvärme, el, energitjänster och fiber! Givetvis finns kärnan med eldistribution och elproduktion kvar i bolaget men vi arbetar hela tiden med att utveckla nya tjänster och att ta fram produkter som våra kunder vill ha.

Några milstolpar 

1980-tal 

 • 1981: Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE) bildas efter en sammanslagning av Mjölby Energiverk och Svartådalens Kraftförening. Uno Marklund, tidigare VD för Mjölby Energiverk, utses till VD för det nybildade bolaget. 
 • 1986: Sörby hetvattencentral tas i drift och vi kan erbjuda fjärrvärme till ett större antal kunder.

1990-tal 

 • 1991: Första vindkraftverket ansluts till vårt elnät.
 • 1995: fjärrvärmenätet etableras i Skänninge. Redan 1979 togs ett kommunalt beslut att införa fjärrvärme i alla kommunala fastigheter i Mjölby Kommun.
 • 1996: Avreglering av elmarknaden och MSE bildar ett dotterbolag för distributionsnätet för att skilja på produktion och distribution. Det nya bolaget får namnet Mjölby Kraftnät AB (MKN).
 • 1997: MSE tar initiativ till att bilda Östkraft AB för att driva elhandel tillsammans med Tekniska verken i Linköping AB. Östkraft AB byter senare namn till Bixia AB.

2000-tal

 • 2000: Dotterbolaget MWNet AB bildas med uppraget att förse Mjölbyborna med bredband via fiber. Idag erbjuds tjänsterna via Utsikt Bredband som ägs av av MSE och Tekniska verken i Linköping.
 • 2001: En fjärrvärmekulvert till Linköping byggs. Den är 28 kilometer lång och är Sveriges längsta fjärrvärmeledning.
 • 2004: MSE blir delägare i en biogasmack i Mjölby. I dag äger Svensk Biogas denna mack tillsammans med ytterligare en biogasmack, samt en mack för flytande biogas.
 • 2007: Från 1 maj 2017 ägs MSE av Tekniska verken i Linköping AB (51%) och Mjölby Kommun (49%).
 • 2008: Vi utses till Sveriges bästa fjärrvärmeföretag.
 • 2010: Vi gör stora investeringar i vindkraft.
 • 2011: MSE får sin första kvinnliga vd. Lena Svensk tar över efter Klas Gustafsson.
 • 2012: Vi investerar i vår vattenkraft och slutför en stor ombyggnation av Öjebro Kraftstation.
 • 2013: Vi investerar i nedgrävning av luftburna elledningar för att minska strömavbrott och driftstörningar. Målet är att alla luftledningar ska vara borta till 2025.
 • 2014: arbetet startade med att bygga ett kraftvärmeverk på Sörby i Mjölby.
 • 2015: Under hösten kör vi igång Mjölby kraftvärmeverk och generatorn får namnet Einar.
 • 2016: Mjölby kraftvärmeverk invigs den 7 april 2016.
 • 2017: Ägarförållanden förändras i MSE. Motala kommun säljer av sina andelar och Tekniska verken i Linköping AB blir majoritetsägare. Tekniska verken äger nu 51% och Mjölby kommun 49%. 
 • 2020: Fredrik Remneblad utses till ny vd efter Lena Svensk.
 • 2021: MSE firar 40 år som bolag!
Hjälpte denna information dig? Nej