Vår historia

Vi har gått från ett kommunalt elverk till ett kundorienterat aktiebolag som erbjuder våra kunder fjärrvärme, el, energitjänster och fiber! Givetvis finns kärnan med eldistribution och elproduktion kvar i bolaget men vi arbetar hela tiden med att utveckla nya tjänster och att ta fram produkter som våra kunder vill ha.

Historia

1981 bildades Mjölby-Svartådalen Energi AB (MSE). Detta genom en sammanslagning av Mjölby Energiverk och Svartådalens Kraftförening. Uno Marklund, tidigare VD för Mjölby Energiverk, utsågs till VD för det nybildade bolaget. 

Från 1 maj 2017 ägs MSE av Tekniska verken i Linköping AB (51%) och Mjölby Kommun (49%).

Några milstolpar i MSE:s historia

 • MSE bildas, Uno Marklund, tidigare VD för Mjölby Energiverk, utsågs till VD för det nybildade bolaget.

 • 1986 tas Sörby hetvattencentral i drift och vi kan erbjuda fjärrvärme till ett större antal kunder.
   
 • 1991 ansluts det första vindkraftverket till vårt elnät.
 • 1995 etableras fjärrvärmenät till Skänninge. (Redan 1979 togs ett kommunalt beslut att införa fjärrvärme i alla kommunala fastigheter i Mjölby Kommun).
 • 1996 kom avregleringen av elmarknaden och MSE bildade ett dotterbolag för distributionsnätet för att tydligt åtskilja produktion och distribution. Det nya bolaget fick namnet Mjölby Kraftnät AB (MKN).
 • 1997 tar MSE initiativ till att bilda Östkraft AB för att bedriva elhandel tillsammans med Tekniska verken i Linköping AB. (Östkraft AB heter i dag Bixia AB).
 • 2000 dotterbolaget MWNet AB bildas med uppgift att förse Mjölbyborna med bredband via fiber. (Utsikt Bredband AB erbjuder dessa tjänster i dag och ägs gemensamt av MSE och Tekniska verken i Linköping AB).
 • 2001 anläggs fjärrvärmekulvert till Linköping. Detta är Sveriges längsta fjärrvärmeledning, 28 km.
 • 2004 blir MSE delägare i en biogasmack i Mjölby. (I dag äger Tekniska verken i Linköping AB denna mack).
 • 2005 kvalitetscertifieras MSE enligt SS-EN ISO 9001:2008 (tidigare ISO 9001:2000)
 • 2007 miljöcertifieras MSE enligt SS-EN ISO 14001:2004
 • 2008 utses MSE till Sveriges bästa fjärrvärmeföretag.
 • 2010 har vi gjort stora investeringar i vindkraft.
 • 2011 investerade vi i en ny mottagningsstation i Dömesta
 • 2011 MSE får sin första kvinnliga vd. Lena Svensk tar över efter Klas Gustafsson.
 • 2012 har vi investerat i och gjort en stor ombyggnation av Öjebro Kraftstation
 • 2013 har vi investerat i nedgrävning av luftledningar för att minimera problem med störningar. Vårt mål är att alla luftledningar ska vara borta till 2025.
 • 2014 arbetet startade med att bygga ett kraftvärmeverk på Sörby i Mjölby
 • 2015 Under hösten kör vi igång Mjölby kraftvärmeverk och
  generatorn får namnet Einar
 • 2016 invigning av Mjölby kraftvärmeverk den 7 april 2016
 • 2017 Ägarförållanden förändras i MSE. Motala kommun säljer av sina andelar och Tekniska verken i Linköping AB blir majoritetsägare. Tekniska verken 51% och Mjölby kommun 49%. 
 • 2020 Fredrik Remneblad utses till ny vd efter Lena Svensk
Hjälpte denna information dig? Nej