Flygtermografering av fjärrvärmenätet

Ikväll den 31 januari klockan 21:00 kommer det att genomföras en flygtermografering av fjärrvärmenätet i Mjölby, Skänninge, Mantorp och Väderstad. 

Syftet är att leta efter läckage i fjärrvärmenätet så att vi kan säkerställa leveranssäkerheten till fjärrvärmekunderna samt minska miljöbelastningen för att ersätta förlorat fjärrvärmevatten. Med hjälp av flygburen termografering kan man lokalisera dolda, underjordiska läckor på fjärrvärmeledningarna. 

Mätningarna görs med en avancerad värmekamera som ger en skarp bild trots stort avstånd och den snabba hastigheten. Förutom utmärkt bildkvalitet får vi fram exakta temperaturvärden som vi sedan använder för analys och prioritering av eventuella åtgärder.

Flygplanet flyger på 800 meters höjd fram och tillbaka i smala korridorer, cirka 300 meter breda. Förhoppningsvis stör inte detta din nattsömn, men då arbetet kommer att pågå i cirka 4 timmar finns risk för att planet hörs.

Hjälpte denna information dig? Nej