Varning för oseriösa dörrknackande säljare

Vi har fått samtal från våra kunder som har fått besök av dörrknackande säljare som påstår att MSE ska läggas ned och att företaget som säljaren representerar är kundens nya elleverantör. Detta är inte sant. Vi uppmanar alla kunder att noga överväga seriositeten i detta företag och dess avtal. MSE har en lång historia som en lokal och långsiktigt hållbar energileverantör och ser mycket allvarligt på den här typen av osanning.

Konsumenternas Energimarknadsbyrås hemsida kan du ta del av mer information och få kostnadsfri vägledning och stöd.

Hjälpte denna information dig? Nej