Försiktighetsåtgärder vidtagna kopplade till Corona-viruset

Då vi levererar samhällskritiska tjänster måste vi kunna producera våra tjänster dygnet runt. Därför har vår koncern beslutat om ett antal försiktighetsåtgärder för att minimera smittrisken av Coronaviruset inom företaget, och påverkan kopplat till våra kritiska samhällstjänster.

Tillsammans med dig som är kund eller samarbetspartner till MSE kan vi bidra till att minska spridningen. Förutom att följa Folkhälsomyndighetens rekommendationer för att undvika smittspridning, har vi ställt in planerade evenemang och kundträffar. Vi har också infört kraftiga begränsningar för tjänsteresor och besök. Vi går även igenom beredskapsplaner, samt ger löpande information till berörda kunder och intressenter.

Åtgärder vid besök hemma hos dig

Har du ett inplanerat besök för mätarbyte eller fjärrvärmeservice hemma hos dig? Då kan du känna dig trygg med att vi gör vad vi kan för att hindra spridningen.

  • Våra medarbetare är bara i tjänst om de friska, och har varit utan sjukdomssymptom i minst 48 timmar.
  • Våra medarbetare kommer inte ta i hand, är noggranna med handhygienen och hostar eller nyser i armvecket.
  • Våra medarbetare håller ett par meters avstånd till dig, och vi ber dig att också hålla avståndet.

Omboka

Många hushåll har en elmätare som sitter på utsidan av huset. Då kan vi genomföra mätarbytet helt utan personlig kontakt, och därför gäller nedan instruktioner bara om din mätare sitter inomhus, eller om du har en tid bokad för fjärrvärmeservice.

Vi ber dig att boka om tiden för mätarbytet eller fjärrvärmeservicen om:

  • Du, eller någon annan i hushållet har förkylnings- eller influensasymptom
  • Du tillhör en riskgrupp
  • Du är 70 år eller äldre

Ombokningen kan du göra på Mina sidor, eller genom att kontakta vår kundservice.

Vi följer läget och anpassar våra åtgärder

Vår riskbedömning och rekommendationer bygger på myndigheters information och behovet av att säkerställa våra leveranser till kund. Vi följer därför rekommendationerna från våra myndigheter och arbetar kontinuerligt med att utvärdera och hantera risker som kan uppstå. Vår information och åtgärder uppdateras därefter.

Hjälpte denna information dig? Nej