Elnät för företag

Driftsäkert med få avbrott
  Beredskap dygnet runt
Förnyar elnätet för framtiden

99,9 % tillgänglig ellevernas i våra nätområden.

Vill du ha driftinformation om strömavbrott på mejl eller sms?

Du som kund kan snabbt och enkelt få information om driftsstörningar på elnätet genom att prenumerera på driftinformation via sms eller mejl. Om du prenumererar kommer du att få veta orsaken till avbrottet, omfattningen och hur lång tid arbetet beräknas ta.

 

Se pågående strömavbrott på vår karta

På vår karta med driftinformation kan du se pågående strömavbrott.

  • Logga in på Mina sidor
  • Klicka på "prenumerera på driftinformation" under rubriken "vad vill du göra?"
  • Scrolla ner till rubriken "prenumerationer" och "driftinformation el"
  • Välj om du vill ha sms eller mejl, eller båda två.

Vill du läsa mer om varför det kan bli strömavbrott och vad vi på MSE gör för att förebygga strömavbrott eller hur vi hanterar ett pågående strömavbrott? Eller söker du information om skadestånd eller avbrottsersättning?

Frågor och svar om elnät

Har du eller ditt företag frågor eller funderingar om elnätet? Här har vi samlat företags vanligaste frågor kopplat till elnät.

Ifall du vill utöka ditt elnätsabonnemang behöver du kontakta en behörig elinstallatör. Tillsammans kartlägger ni vilka förutsättningar som finns för att utöka ditt abonnemang. 

Behöver du el under en speciell tidsperiod, som under byggprojektet? Då kan du köpa tillfällig anslutning av oss.

Vilken typ av huvudsäkring du ska ha styrs av din elförbrukning, anslutna apparater och hur elförbrukningen fördelar sig över tid. Storleken på säkringen avgör kostnaden för din fasta avgift om du har säkringsabonnemang 16–63 ampere eller effektabonnemang lågspänning 80 ampere och uppåt.

Du kan få extra bra koll på elförbrukningen i din fastighet med hjälp av undermätning, som är ett komplement till huvudmätaren.

Vi bygger framtidens elnät

I takt med att samhället elektrifieras alltmer ställs det nya och högre krav på att elnätet ska klara av väder, vind och en ökad elförbrukning. Det gör att vi aktivt behöver förändra och förnya våra elnät för att leva upp till de krav och förväntningar som kunder och framtiden ställer på oss.