Att tänka på inför mätarbyte

När det är dags att byta din elmätare eller fjärrvärmemätare får du information från oss med förslag på tid för mätarbytet. Du behöver sen förbereda några saker innan vi kommer. 

Byte av fjärrvärmemätare

Ett byte tar normalt sett cirka en timme och under tiden är värmen i huset avstängd. Bytet är kostnadfritt.

Eftersom mätaren sitter inomhus på fjärrvärmecentralen behöver en vuxen person vara hemma under den här tiden för att släppa in mätteknikern. Vi går inte in hos dig om det endast finns minderåriga i huset. 

Den mätarmontör som besöker dig ska alltid kunna visa MSE-legitimation.

Mätarbytet görs dels för att följa den revisionsplan om mätarbyte var 10:e år, som är baserad på våra myndighetskrav. Dels behöver alla fjärrvärmemätare bytas ut i samband med projektet att vi går över till ett nytt insamlingssystem för mätvärden. Därför kommer bytet, för några kunder, innebära att mätaren byts ut tidigare än revisionsplanen säger.

Det är viktigt att du lämnar fritt utrymme framför och under din fjärrvärmecentral för mätteknikern att kunna utföra bytet. Det fria utrymmet runt om mätaren ska vara minst 80 cm. Se till att inga möbler står i vägen och blockerar.

Om tiden inte passar ber vi dig att boka om tiden så snart du kan.

Du bokar om tiden genom att mejla till kundservice@mse.se eller ringa på telefon 0142-855 85. Skriv vad ärendet gäller och hur vi enklast kontaktar dig.

Den nya mätaren ser lite annorlunda ut och har andra funktioner än tidigare, men mätaren sköter sig själv.

Automatisk avläsning av energiförbrukning

Du behöver inte läsa av eller rapportera några värden från din fjärrvärmecentral. Din mätare är fjärravläst och värden kommer automatiskt in i vårt mätvärdessystem, och är det som din faktura baseras på.

På din mätare kan du se värden för tillexempel förbrukning, flöde och temperatur genom att trycka på knappen. Displayen återgår till startläge efter en stund.

Byte av elmätare

Med preliminär start kring årsskiftet 2022/2023 kommer vi att börja ett större arbete med att byta ut elmätarna till så kallade smarta elmätare från Aidon. Planen är att arbetet kommer att pågå fram till årskiftet 2024. Delarna i de gamla mätarna kommer att återvinnas.

Det flesta byten kommer att göras av vår underleverantör Eltel, men vissa byten kommer också att göras av personal från oss på MSE. Alla montörer från Eltel och MSE är utbildade och har den behörighet som krävs. Montörerna kör alltid företagets bilar när de utför mätarbyten och ska ha med sig id-handling från företaget. 

Strömmen bryts under bytet - stäng av känslig utrustning

Att byta mätaren tar cirka 15 minuter för vår montör och under den tiden blir det ett kort strömavbrott. Det kan påverka larm, värmepump, sin router eller annan känslig utrustning i bostaden. Kom ihåg att boka en specifik tid om du har känslig utrustning hemma.

Du kan behöva starta om din utrustning efteråt

Om du upplever störningar i någon utrustning, tillexempel värmepump, hemlarm, bredbandsrouter, efter bytet så prova att starta om utrustningen.

Se till att elmätaren är lätt att komma åt

Inför mätarbytet ska du börja med att ta reda på var din mätare sitter. För att bytet ska  gå så smidigt som möjligt finns det några saker du kan hjälpa till med.

  • Se till att mätaren och mätarskåpet inte är inbyggt eller blockeras av något.
  • Klipp ner grenar eller kvistar om det finns buskar eller växter framför mätaren.
  • Se till att skydda växter som finns nära mätaren så att vi inte skadar dem. 
  • Se till att det är fritt minst 70 cm ovanför och 60 cm framför mätaren. Det ska vara enkelt att stå framför den.

Den nya mätaren kommer att ha en HAN-port där man kan koppla in utrustning för att få mer information om elanvändningen. Tyvärr kan vi inte erbjuda den funktionen än då vi väntar på en systemuppdatering som beräknas bli klar tidigast april 2022.