Placering och ansvar för mätare

Det är vi på MSE som äger och ansvarar för själva mätarna, inklusive flytt, byte och service. Du som fastighetsägare ansvarar för att mätarna inte skadas, till exempel genom för hög värme eller köld. Stäng ventilationsluckor och täta dörr- och fönsterspringor så undviker du att mätaren skadas eller fryser sönder.

Det sitter en antenn i anslutning till dina mätare. Den gör att vi kan samla in data för att mäta din användning av el och fjärrvärme. Det är viktigt att du inte flyttar på antennen eller skarvar kabeln till den. Sticker den ut i färg är det okej att måla den om du vill. Ibland måste vi byta antenn till en annan modell som ser lite annorlunda ut.

Elmätaren

Vi tillhandahåller mätaren och det är också vi som ansvarar för flytt, byte och service. Du som fastighetsägare ansvarar för att mätaren hålls i gott skick.

Elmätaren kan vara placerad på lite olika ställen i lägenheten/huset. Det vanligaste är att de sitter placerade i ett elskåp på ytterväggen av ditt hus eller i en elcentral i trapphuset till lägenheter.

Fjärrvärmemätaren

Det är vi som äger och ansvarar för själva fjärrvärmemätaren, ventiler och rör utanför ditt hus. Du som fastighetsägare äger och ansvarar för rören inomhus efter ventilerna samt värmeväxlaren. Du ansvarar även för att mätaren inte skadas. 

Kontakta oss

Om din mätare skulle skadas så hör du av dig till oss så hjälper vi dig. Har du några frågor är du välkommen att kontakta Kundservice.