Vattennivåer och reglering

Tillsammans med Motala ströms samfällighetsförening (MSS) reglerar vi vattennivån i sjön Sommen.

Vi använder Sommen som ett vattenmagasin för att kunna styra elproduktionen till när den behövs mest. Vattenmagasinet innehåller ca 190 miljoner kubikmeter vatten vilket motsvarar reglerutrymme av 1,5 meter på Sommens yta.

Vi reglerar vattennivån i Sommen och Svartån och följer de vattendomar som finns, de innehåller bland annat vattenhushållningsbestämmelser som detaljerat beskriver hur regleringarna ska ske.

Aktuell vattennivå i sjöarna Sommen, Roxen, Vättern, Glan och Järnlunden. (länk till Tekniska verken)

SMHI:s hemsida finns även information om vattennivåerna i sjöarna.

Hjälpte denna information dig? Nej