Vattennivåer och reglering

Tillsammans med Motala ströms samfällighetsförening (MSS) reglerar vi vattennivån i sjön Sommen.

Vi använder Sommen som ett vattenmagasin för att kunna styra elproduktionen till när den behövs mest. Vattenmagasinet innehåller ca 190 miljoner kubikmeter vatten vilket motsvarar reglerutrymme av 1,5 meter på Sommens yta.

Vi reglerar vattennivån i Sommen och Svartån och följer de vattendomar som finns, de innehåller bland annat vattenhushållningsbestämmelser som detaljerat beskriver hur regleringarna ska ske.

Aktuell vattennivå i sjöarna Sommen, Roxen, Vättern, Glan och Järnlunden. (länk till Tekniska verken)

Låga vattennivåer
Under våren och sommaren har grundvattennivån i Östergötland varit väldigt låg och det har märkts i sjöarna. Sommen var under vår och sommar nästan 50 cm lägre än normalnivån men efter all nederbörd i höst är Sommen nu tillbaka på normalnivå (dec 2017).

SMHI:s hemsida finns även information om de låga vattennivåerna i sjöarna.

Hjälpte denna information dig? Nej