Våra vattenkraftstationer

MSE har sex stycken vattenkraftstationer.

Fyra av dessa är helägda av MSE och två stycken ägs till hälften av MSE och häften av Tekniska verken i Linköping AB. De fyra som är helägda av MSE är Mjölby, Knutsbro, Öjebro och Vågforsen. De ligger alla fyra i Mjölby kommun. De två andra är Bruksfallet och Flemminge och ligger i Boxholms Kommun. Samtliga kraftstationer är belägna i Svartån som rinner från sjön Sommen.

MSE använder sig av Sommen som ett vattenmagasin för att kunna styra elproduktionen till när den behövs mest. Vattenmagasinet innehåller ca 190 miljoner kubikmeter vatten vilket motsvarar reglerutrymme av 1,5 meter på Sommens yta. Du kan läsa mer om vattenläget i Sommen och Östergötland här.

Ett normalår ger vattenkraften cirka 45 GWh. Det räcker till hushållsel för ca 9000 hushåll per år.


 

Information om vattenkraftstationerna

Bruksfallet


Fallhöjd 23,0m
Normalårsproduktion 20GWh
Produktion 2016 8,1GWh
Maxflöde 25m3/s
Effekt 5220Kw
Byggnadsår 1944, ombyggt 1991

 

Flemminge


Fallhöjd 5,5m
Normalårsproduktion 4,5GWh
Produktion 2016 2,2GWh
Maxflöde 25m3/s
Effekt 1256kW
Byggnadsår 1917, ombyggt 1990

 

Mjölby

 

Fallhöjd 8,0m
Normalårsproduktion 8,0GWh
Produktion 2016 4,1GWh
Maxflöde 30m3/s
Effekt 2130kW
Byggnadsår 1927, utbyggt 1963

 

Knutsbro

Fallhöjd 7,2m
Normalårsproduktion 6,75GWh
Produktion 2016 2,9GWh
Maxflöde 35m3/s
Effekt 2000kW
Byggår 1957

 

Öjebro


Fallhöjd 16m
Normalårsproduktion 13,5GWh
Produktion 2016 8GWh
Maxflöde 35m3/s
Effekt 4200kW
Byggnadsår 1910

 

Vågforsen


Fallhöjd 5,0m
Normalårsproduktion 4,5GWh
Produktion 2016 2,3GWh
Maxflöde 30m3/s
Effekt 1550kW
Byggnadsår 1921, utbyggt 1981
Hjälpte denna information dig? Nej