MSE Engagemang

Vi har länge engagerat oss i förnybar elproduktion. Vi är delägare i 11 av 49 de vindkraftverk som finns det lokala elnätet på Östgötaslätten. Vi är även ägare i ett vindkraftverk som ligger utanför vårt egna elnät. Vi tycker lokalt producerad energi är en viktig del i vårt uppdrag - att skapa en långsiktigt hållbar energiförsörjning i Mjölby regionen.

 

Lagmansberga
3 st Enercon E53 800kW, HH 73m. Normalårsproduktion 6 GWh.

Klackeborg 
3 st Vestas V90 2000 kW, HH 105m. Normalårsproduktion 16,2 GWh.

Herrberga 
3 st Vestas V90 2000 kW, HH 105m. Normalårsproduktion 15,6 GWh.

Vävinge 
2 st Vestas V90 2000 kW, HH 80m. Normalårsproduktion 9,6 GWh.

Gislorp (placerat i annat nätbolagsområde)
1 st Vestas V90 2000 kW, HH 95m. Normalårsproduktion 4,8 GWh.

Modellnamnet avslöjar vindkraftverkets storlek. T ex är E53 ett E(Enercon)53(rotordiameter på 53m). Ju större diameter desto större vindkraftverk.HH= Hub height, dvs höjden från marken till maskinhuset.

För mer information kontakta:
Henrik Valent, 013 - 20 92 54
Henrik.valent@tekniskaverken.se

Hjälpte denna information dig? Nej