Vindkraftservice

Vi erbjuder en rad olika tjänster för dig som äger ett vindkraftverk. Besiktning, övervakning, service m.m.

Driftövervakning
Övervakning av vindkraftverk sker i ett centralt övervakningssystem. I övervakningssystemet övervakas elnät, vattenkraft och vindkraft i realtid. Vid eventuella fel eller problem larmar systemet tjänstgörande beredskapspersonal.

Besiktning
I varje vindkraftsanläggning finns det delar och produkter som kräver årlig genomgång och besiktning. MSE genomför besiktningar både i egen regi och tillsammans med tredjepart.

Förvaltning
De vindkraftverk som MSE äger hanteras administrativt av hela organisationen för att driva dem så effektivt som möjligt. MSE är även delägare i flera vindkraftsbolag där MSE då hanterar dessa bolag.

Eldriftansvar
Ett vindkraftverk som är anslutet mot elnätet har med största sannolikhet ett högspänningsställverk. En anläggning som drivs med och hanterar högspänning måste ha en ansvarig person med rätt kompetens för genomförande av underhåll och drift. MSE ansvarar både för sina egna anläggningar och de som MSE är delägare i.

HSP service (Högspänningsservice)
MSE utför idag service på vindkraftverk utifrån den underhållsplan som eldriftsansvarige för anläggningen tar fram. Denna tjänst utför MSE på sina egna anläggningar samt på vindkraftverk som finns i närområdet.

Vindkraftsservice
Flera personer inom MSE har genomfört utbildning för arbete på hög höjd och arbeten i vindkraftverk. MSE har lång erfarenhet av arbeten på avancerade produktionsanläggningar.

Frågor och offertförfrågan

Kontakta Tomas Johansson
tomas.johansson@mse.se

Hjälpte denna information dig? Nej