Övriga elanslutningar

Ändra säkringsstorlek, återinkoppling av el, ändring av servisledning eller flytt av mätare.

Be din elektriker kontakta oss för att göra något av nedanstående arbeten.

Ändring i installation

Exempel på ändringar i din befintliga el-installation är:
• förändring av säkringsstorlek
• återinkoppling av el som varit avstängd
• flytt av servisledning eller mätare
Ta kontakt med elektrikern i god tid innan du vill ha arbetet utfört. Om arbetet kräver att vi måste göra arbeten i vårt elnät behöver vi veta detta av din elektriker minst sex veckor i förväg.
Om förändringen innebär kostnader för dig, kontaktar vi dig med en prisuppgift.


Tillfällig anslutning - byggström

Om du behöver el för ett tillfälligt abonnemang medan du bygger ett nytt hus kan du beställa en tillfällig elanslutning. Kontakta en behörig elektriker som skickar in en föranmälan till oss.
En tillfällig elanslutning som används under byggtiden gäller maximalt 12 månader och kan inte "omvandlas" till en permanent anslutning. Det är därför viktigt att du beställer din nyanslutning i god tid.

Vad kostar en tillfällig anslutning?

Mätarsäkring Kostnad exkl.moms Kostnad inkl. moms
16-63 A 3 400 kr 4 250 kr
80-100 A 5 100 kr 6 375 kr
125 A och uppåt Enligt offert  

Läs mer om villkor och förutsättningar (pdf)

Priserna förutsätter att elnätet är frambyggt och att det finns tillräcklig kapacitet. 


Elservis

Vid ändring eller urkoppling av elservis kontakta oss!


Definitiv uppsägning av elabonnemang och elanslutning (gäller ej lägenheter)

Att säga upp ditt elabonnemang och elanslutning kan vara aktuellt om du ska riva ditt hus. Uppsägning och utförande av definitivt avslut är kostnadsfritt.
Fyll i och skicka in uppsägningsblanketten (pdf-dokument).
Ditt abonnemang avslutas den dag mätaren monteras ner och du får en slutfaktura från oss.

Kontaktuppgifter:


Anslutningsärenden, för- och färdiganmälan.

Melker Hagelin: 0142 - 855 52, foranmalan@mse.se


Förfrågningar och offerter

Hans Hollén, 0142 - 855 15, hans.hollen@mse.se 

Hjälpte denna information dig? Nej