Installatörer

Installations- och anslutningsanmälan

Alla rörinstallatörer som ska installera eller ändra i en fjärrvärmeanläggning måste anmäla det till oss på MSE. Det är fastighetsägaren som är ytterst ansvarig för att installation och/eller ombyggnad av fjärrvärmecentralen sker enligt branschens gällande regler.

För- och färdiganmälansblankett, Provtryckning av fjärrvärmecentralen och mätaruppsättning beställs eller bokas via mail till torbjorn.holm@mse.se eller på telefon 0142 - 855 54.

Tider

Vid servicebeställning bör anmälan göras senast 1 månad före anslutning. Om fjärrvärmenätet måste förstärkas erfodras som regel att anmälan görs betydligt tidigare.

Färdiganmälan skall vara hos nätägaren (MSE) senast 1 vecka före tillkoppling. Om det gäller en installation eller ombyggnation i en större anläggning måste ritningsunderlag skickas in till oss för godkännande senast 14 dagar innan arbetet ska utföras. Ta kontakt med MSE i god tid för att säkerställa önskade leveranstiden! Första tillkoppling utföres av nätägaren.

Underlaget skickas till

MSE AB, Fjärrvärme
Box 510
595 29 Mjölby.

Att tänka på för installatörer

Följ Tekniska bestämmelser F:101 och lokala regler Det finns giltiga svets- och lödarlicenser som ska kunna uppvisas vid anmodan Dimensioneringsunderlag och kopplingsprinciper ska överlämnas vid nyinstallation och ombyggnad via För- och färdiganmälansblanketten. Fjärrvärmecentraler för villor ska vara certifierade (p-märkta) Utrymmesbehovet fastställs med hänsyn till god arbetsmiljö och möjligheter förservice. Fjärrvärmecentralen placeras alltid i ett utrymme med tillgång till golvbrunn. Provtryckning och mätarmontage utförs av MSE och bokas av installatören 5 arbetsdagar innan installationen ske Tekniska bestämmelser. Länk till PDF-fil med de senaste tekniska bestämmelserna och som är ett komplement till branschvillkoren. 

Hjälpte denna information dig? Nej