villor

Bygga hus

Planerar du för att bygga hus i Mjölby kommun? Kanske står du i tomtkön och funderar på energianvändningen till din villa?

Intresset för att bygga hus i Mjölby är stort. Kommunen växer och utvecklas och vi som energibolag satsar på lokal förnybar energi till våra kunder. En mycket viktig fråga är uppvärmning av hus och varmvatten. Om du väljer fjärrvärme gör du en insats för miljön, då det bidrar till renare luft och minskade utsläpp av koldioxid. 

När du bygger hus har du mycket att stå i, så krångla inte till det när du väljer uppvärmning. Välj fjärrvärme med FTX-Ventilation och försäkra dig om att du valt en pålitlig och prisvärd värmekälla för ditt nya hem. Då behöver du inte frysa när kylan slår till. Kontakta oss så berättar vi mer.

Vi på MSE hjälper också till med anslutning av el och fiber.

För dig som planerar att bygga pool till ditt hus så har vi ett mycket förmånligt poolavtal som gör att du sparar mycket pengar jämfört med annan uppvärmning.

Erbjudande till dig som ska bygga hus

Anslutningsavgift 18 000 kronor  inklusive moms (priset gäller vid beställning under 2023)

Gäller för dig som bygger hus i ett exploateringsområde där fjärrvärme finns framdragen.
Fjärrvärmecentralen ingår inte i anslutningsavgiften - utan den beställs separat.
Tips! Kolla pris och erbjudanden med din husleverantör

Kontakta oss för frågor, mer information eller fyll i intresseanmälan så kontaktar vi dig
Torbjörn Holm, 0142 – 855 54   -  torbjorn.holm@mse.se
Lena Engholm, 0142 – 855 11   -  lena.engholm@mse.se

Fyll i intresseanmälan eller ring oss direkt

  

Läs mer om fjärrvärme


 

Vi rekommenderar fjärrvärme i kombination med FTX

För uppvärming av din villa rekommenderar vi fjärrvärme. För ventilation används med fördel aggregat med till-/frånluft och värmeåtervinning (FTX).

Varför ska jag välja fjärrvärme?
Fjärrvärme kombinerat med ett ventilationsaggregat av FTX-modell gör att man får värme och varmvatten så att det täcker allas olika behov i hushållet. Man får även en ventilation med återvinning och filterrening av friskluften. Allt går att justera enligt önskemål, så som temperaturer och luftomsättning.

Om du istället väljer en frånluftvärmepump behöver du spetsa med el alternativt fjärrvärme. Vi anser att det är ineffektivt att enbart använda fjärrvärme som spets och med el bidrar du till en ökad elanvändning och därmed också till ökade koldioxidutsläpp globalt.

Varför förespråkar vi att du värmer med fjärrvärme framför el?
El är troligtvis den viktigaste infrastrukturen vi har i vårt samhälle idag. Det är en väldigt fin energiprodukt med oändliga användningsområden. Elen har blivit allt viktigare i det moderna samhället med en ökad efterfrågan som följd. Just därför tycker vi att just uppvärmning i städerna istället ska ske med det mer miljövänliga alternativet - fjärrvärme.

Varför tycker inte vi att du ska kombinera fjärrvärme och frånluftvärmepump?
Att kombinera blir inte kostnadseffektivt och fjärrvärmens fördelar nyttjas inte.

Varför tycker vi det är bättre med FTX än frånluftvärmepump?
Att ventilera med ett FTX (frånluft/tilluft med värmeväxlare) innebär att du kan återvinna värmen i den förbrukade luften och tillföra den till den friska luften du tar in i huset. FTX innebär också att man själv bestämmer hur mycket luft man vill omsätta i huset. I FTX aggregatet finns även filter som renar den luft man för in i huset.

Frånluftvärmepump tar tillvara på värmen i den förbrukade/uppvärmda luften och gör värme samt varmvatten av den. För att kunna tillgodose huset med värme och varmvatten måste värmepumpen ha en viss mängd uppvärmd luft, ersättning av den luft som förs bort av frånluftvärmepumpen tas in via ventiler i fönster eller vägg utan att förvärmas och detta kan då upplevas som drag. Frånluftvärmepumpen kommer normalt inte kunna tillföra hela effektbehovet utan du måste tillföra tillskott, så kallad spets, av fjärrvärme eller el.

Att tänka på vid fjärrvärmeanslutning

Lokala regler vid fjärrvärmeanslutning

 

Hjälpte denna information dig? Nej