Frågor och svar

Elnät och elhandel

Vilka faktorer påverkar elpriset?

Under 2021 har frågan om elpriser och energipriser blivit alltmer aktuell. Energimarknadsinspektionen förklarar vilka faktorer som påverkar priserna.

Hur går det till att byta elbolag? Vad kostar det och hur lång tid tar det?

Bytet hanteras av det nya elbolaget och är gratis. Uppsägningstiden är minst 1 månad. Det är viktigt att kontrollera att du inte har ett tidsbundet avtal. Elbolaget tar betalt om du lämnar dem innan avtalet går ut.

Om jag byter elhandelsföretag, vad händer då med min faktura?

Du får fortfarande en faktura från Mjölby Kraftnät AB (elnätsföretaget) och en från ditt nya elbolag. Om du väljer Bixia får du en samlad faktura från oss.

Om jag vill byta elbolag, behöver jag då läsa av min elmätare?

Mjölby Kraftnät AB har enligt lag uppgift att läsa av elmätaren vid ett leverantörsbyte, samt att rapportera mätarställningen till ditt nya, såväl som till ditt nuvarande, elbolag. Det är MSE:s personal som läser av elmätaren hos kunden.

Hur fungerar elpriset? 

Elpriset består av två delar, elnät och elhandel. Elnätet tillhör man automatiskt där man bor och nätägarens tjänster kan inte bytas ut. Se aktuella elpriser.

Avgifterna för elnätet utgörs av:

 • Fast nätavgift, beror på mätarsäkringens storlek och är en årskostnad. 
 • Rörlig nätavgift, beror på hur stor energimängd (kWh) som förbrukats. 
 • Moms* för närvarande 25 % på avgifterna. 
 • Energiskatt*. Beror på hur stor energimängd (kWh) som använts. 

Elhandeln är den del som flyttas då man byter elbolag. Elbolagets avgifter utgörs oftast av:

 • Grundavgift. Beror på vilken typ av avtal man har och är en årskostnad.
 • Användning. Beror på vilken typ av avtal man har, samt hur stor energimängd (kWh) som använts.
 • Elcertifikat*. Beror på hur stor energimängd (kWh) som använts.
 • Moms*. För närvarande 25 % på avgifterna.
 • Det svenska elpriset för använd kWh är rörligt och styrs av marknadens tillgång och efterfrågan.

Du som kund kan välja att binda upp ett fast pris eller rörligt. Du kan även välja att ha en del rörligt och en del fast. Om du väljer rörligt så följer priset den nordiska elbörsen Nordpool.

Hur fungerar elmarknaden?

Elmarknaden i Sverige är avreglerad sedan 1996. Det innebär att du kan köpa el från vilket elbolag du vill. Elnätsmarknaden är däremot fortfarande ett monopol som regleras av staten.

 • MSE är elnätsföretag i Mjölby kommun. Elnätsföretaget äger ledningarna som transporterar elen hem till dig. De äger även elmätarna och ansvarar för att dessa avläses för att ge korrekt underlag för fakturering. I Sverige finns ungefär 170 elnätsföretag av olika storlek. Inom varje geografiskt område finns bara ett elnätsföretag och riksdagen har beslutat att elnätsföretagen ska ha ensamrätt på distributionen inom det område där det aktuella elnätet finns. Du som elkund har inte möjlighet att byta elnätsföretag.
 • Elhandel (Elbolag). Kunderna köper sin el från ett elhandelsföretag. Den gemensamma handelsplatsen för el i Norden är elbörsen Nord Pool. Här säljer elproducenterna sin el till elhandelsföretagen. Priset på börsen styrs av tillgång och efterfrågan, precis som på den vanliga aktiebörsen. Genom att teckna ett elhandelsavtal köper du el av ett elhandelsföretag. I avtalet kan du oftast välja om du vill ha fast eller rörligt elpris och därigenom påverka dina elkostnader. Kontakta ditt elhandelsföretag för mer information om priser och avtal. Från 1 oktober 2012 är det möjligt för dig som konsument att begära timmätning. Ett krav för detta är att du tecknar ett avtal som grundar sig på debitering timme för timme.
 • Skatter och avgifter. Utöver elnät- och elhandelskostnader tillkommer energiskatt, avgift för elcertifikat, andra avgifter till myndigheter samt moms. Elcertifikatavgift är en avgift som alla elanvändare enligt lag ska betala. Avgiften tas ut av ditt elhandelsföretag via elfakturan. Syftet är att vi alla gemensamt ska bidra till en bättre miljö.
 • Energiskatt. Riksdagen har beslutat att skattskyldigheten för energiskatt på el ska flyttas från elhandelsföretagen till elnätsföretagen från den 1 januari 2018. Så din faktura från elnätsföretaget (ex MKN) kommer bli högre och fakturan från ditt elhandelsföretag (ex Bixia) kommer blir lägre. Skatterna består av energiskatt på el som 2018 är 33,10 öre per kilowattimme, kWh. Dessutom moms med 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el.

Vad är energiskatt?

Energiskatt är en svensk punktskatt som tas ut på elkraft, på bränslen som används för motordrift och för vissa bränslen som används för uppvärmning. Energiskatten är främst en fiskal skatt, dvs. syftet är inte enbart att styra energianvändningen, utan skatten utgör också en viktig intäktspost i statsbudgeten.

Fjärrvärme

​Varför kan jag inte se någon statistik för min fjärrvärme under Mina sidor?

I dagsläget är denna funktion inte tillgänglig för våra fjärrvärmekunder. ​Vi håller på att titta på möjligheten att i framtiden kunna erbjuda våra fjärrvärmekunder tillgänglighet till förbrukningsstatistik och fakturor via Mina sidor.

​Varför ska jag välja fjärrvärme som uppvärmning?

Fjärrvärme är ett enkelt och tryggt altarnativ till uppvärmning med konkurrenskraftigt pris och hållbara lösningar för miljön. Du får en bekväm uppvärmning där du slipper bekymra dig om drift och underhåll. Upptäck fördelarna med fjärrvärme.

​Om jag ansluter mig till fjärrvärme, kommer jag då vara bunden till avtalet och inte kunna påverka det?

Uppsägningstid för fjärrvärmeavtal är tre månader, men naturligtvis byter man inte värmesystem hur som helst. Oavsett vilket uppvärmningssystem man väljer - fjärrvärme, bergvärme eller pellets - medför detta en betydande investering. Som kund är man beroende av leverantören oavsett om den/det är den fria elmarknaden, en värmepumpsfirma eller ett kommunalägt boende.

Hjälpte denna information dig? Nej