Termografering

Med vår värmekamera kan vi se det som inte alltid syns!

Vi kommer ut med en värmekamera för att undersöka byggnaden och se om vi kan hitta några avvikelser som kan förbättras för att minska energiläckaget från byggnadens klimatskal.

Bilderna analyseras sedan av vår certifierade personal och kunden erhåller rapport från termograferingen där alla identifierade brister och eventuella åtgärdsförslag redovisas.

Andra områden där vi kan nyttja termografering är t ex att hitta varmgång i elektriska anslutningar och komponenter eller läckage i vattenburna golvvärmesystem. Varför inte be oss ta en bild på din golvvärme innan du ska bygga om?


Ovan: Bild tagen med värmekamera på ett golv med vattenburen golvvärme.


Frågor och offertförfrågan

Jonny Cammerfjord
tel: 0142 - 855 82
jonny.cammerfjord@mse.se

Hjälpte denna information dig? Nej