Om fjärrvärme - så fungerar det

Har du funderat på hur vattnet i duschen blir varmt? Eller var värmen i elementen egentligen kommer från? Allt handlar om fjärrvärme.

Idag får mer än hälften av Sveriges befolkning sin värme från fjärrvärme. Det finns över 23 000 km fjärrvärmerör i Sverige som förgrenar sig under våra städer för att värma upp våra element och ge oss varmvatten i duschen. 

Mjölby kraftvärmeverk producerar vi både el och fjärrvärme av till största delen biobränsle (skogsflis). När du är kund hos oss bidrar du till minskad elanvändning lokalt och ökad elproduktion från förnybart bränsle. Det gör att vi tillsammans minskar koldoixidutsläppen. Men vad är fjärrvärme egentligen?

Vad är fjärrvärme?

Fjärrvärme produceras genom att återvinna energi från allt möjligt. Det kan vara sågspån, spillvärme från stålverk, brädor och plank, videoband eller dina gamla gymnastikskor. Allt som inte går att återvinna på annat sätt på återvinningscentralen omvandlas till värme i kraftvärmeverket.

Vår största produktionsanläggning är Mjölby kraftvärmeverk som ligger på Sörby industriområde i Mjölby. En del av värmen kommer även från en fjärrvärmeledning mellan Linköping och Mjölby.

På Mjölby kraftvärmeverk finns en panna som är 800 grader varm. Pannan hettar upp vatten som sedan pumpas ut i rören som grenar ut sig i rörnätet under marken. Rören når ända fram till ditt hem, ut till företag, kontor, butiker och lokaler där värmen sprids som varmvatten i kranar och element.

Film - Hur fungerar fjärrvärme

Varför fjärrvärme?

Fjärrvärme är en effektiv och hållbar energilösning som ger en enklare vardag. Hemma har du en fjärrvärmecentral med värmeväxlare som värmer upp ditt hus och som ser till att du alltid får det varmvatten du behöver. 

  • Enkelt - Vi sköter värmen, du får tid till annat
  • Pålitligt - Vi har mycket hög leveranssäkerhet
  • Prisvärt - Vi värmer hus och vatten till en låg kostnad
  • Hållbart - Resurseffektivt och renare luft

Bli en miljöhjälte du också!

Att installera fjärrvärme är enkelt. Om du bor i någon av tätorterna kan du förmodligen ansluta dig till fjärrvärmenätet. Vårt nät täcker merparten av Mjölby, Mantorp, Sya, Spångsholm, Skänninge och Väderstad. 

Att installera fjärrvärme är inte bara enkelt för dig. Det bidrar även till en minskad klimatpåverkan och renare luft. Bli en miljöhjälte du också!

Lämna en intresseanmälan

Hjälpte denna information dig? Nej