Vad är fjärrvärme?

Har du funderat på hur vattnet i duschen blir varmt? Eller var värmen i elementen egentligen kommer från? Allt handlar om fjärrvärme.

Idag får mer än hälften av Sveriges befolkning sin värme från fjärrvärme. Det finns över 23 000 km fjärrvärmerör i Sverige som förgrenar sig under våra städer för att värma upp våra element och ge oss varmvatten i duschen. 

Runt om i Sverige produceras fjärrvärme genom att energi återvinns från allt möjligt. Det kan vara sågspån, spillvärme från stålverk, brädor och plank, videoband eller dina gamla gymnastikskor som omvandlas till värme i kraftvärmeverk.

Acceptera kakor (cookies) för att se innehållet.

Hur fungerar fjärrvärmen hos oss på MSE?

Vår största produktionsanläggning är Mjölby kraftvärmeverk som ligger på Sörby industriområde i Mjölby. Där producerar vi både el och fjärrvärme av biobränsle, eller skogsflis. En del av värmen som når ut till våra kunder kommer även från en fjärrvärmeledning mellan Linköping och Mjölby. 

När du är kund hos oss bidrar du till minskad elanvändning lokalt och ökad elproduktion från förnybart bränsle. Det gör att vi tillsammans minskar koldoixidutsläppen. 

Hur kommer fjärrvärme hem till dig som kund?

På Mjölby kraftvärmeverk eldas biobränsle som sedan blir el och fjärrvärme (varmt vatten). Det varma vattnet pumpas ut i fjärrvärmerör som grenar ut sig i ett stort rörnät under marken. Rören med det varma vattnet når ända fram till fjärrvärmecentralen i ditt hem, ut till företag, kontor, butiker och lokaler.

I fjärrvärmecentralen överförs sedan värmen i fjärrvärmevattnet via två värmeväxlare till det som värmen ska användas till inne i fastigheten. I den ena växlaren värms vattnet som ska gå ut till elementen och golvvärmen, och i den andra växlaren värms vattnet som ska användas i kranar och duschar.