Projekt och utbyggnad

Vi bygger fjärrvärmeledning till Väderstad

Ledningen började byggas den 1 feb och när ledningen är färdigställd kommer Väderstad att få sin värme levererad från Mjölby. 

Fjärrvärmen produceras idag av en privat aktör i Väderstad i en anläggning som eldas med halm. Värmeleverantören har sagt upp leveransavtalet från och med oktober 2022. För att framtidssäkra leveranserna av fjärrvärme till våra kunder i Väderstad, så bygger vi nu en överföringsledning från Mjölby och knyter ihop de båda fjärrvärmenäten. 

Ledningen kommer att dras via Hogstad

Fastighetsägare i Hogstad kommer att erbjudas att ansluta sina fastigheter när ledningen passerar samhället.

Investeringen i den nya fjärrvärmeledningen uppgår till cirka 35 miljoner kronor.
Ledningen beräknas vara klar under våren 2022.

För mer information kontakta gärna:

Viktor Segersson, projektledare Fjärrvärme, MSE, 0142-36 60 75
viktor.segersson@mse.se

Hjälpte denna information dig? Nej