Projekt och utbyggnad

Vi har byggt fjärrvärmeledning till Väderstad

Ledningen började byggas den 1 feb 2021 och är nu färdigställd. Det innebär att Väderstad får sin värme levererad från Mjölby. 

Fjärrvärmen har fram till ledningen togs i drift producerats av en privat aktör i Väderstad i en anläggning som eldades med halm. Värmeleverantören sade upp leveransavtalet från och med oktober 2022 och för att framtidssäkra leveranserna av fjärrvärme till våra kunder i Väderstad, så byggde vi en överföringsledning från Mjölby som knyter ihop de båda fjärrvärmenäten. 

Ledningen är dragen via Hogstad

Fastighetsägare i Hogstad kommer att erbjudas att ansluta sina fastigheter till fjärrvärmenätet.

Investeringen i den nya fjärrvärmeledningen uppgick till 35 miljoner kronor.

Hjälpte denna information dig? Nej