Två män i kostym skakar hand.

Priser och avtal företag

Prismodell företag

Vår prismodell för fjärrvärme ger dig som kund ett incitament att påverka dina uppvärmningskostnader på ett systemriktigt sätt. Prismodellen består av tre delar som du som kund kan påverka: effektpris, energipris och flödespris (läs mer nedan för defintioner). På samtliga avgifter tillkommer mervärdesskatt, för närvarande 25 procent. Ps= effektsignatur (två års medelvärde)

Modellen visar sambandet mellan priset på fjärrvärme och produktionskonstnaden av fjärrvärmen. 

Priser 2024

Priserna nedan gäller 2024-01-01 till och med 2024-12-31. På samtliga avgifter tillkommer mervärdesskatt, för närvarande 25 procent. Ps= effektsignatur (två års medelvärde)

Energi- och flödespris

Period Energipris, öre/kWh Flödespris, kr/m3
dec-feb 44,7 4
mars-apr, okt-nov 33,5 4
maj-sept 22 4

 Effektpris

Effektsignatur (Ps), kW Effektpris, kr/år
0-50 1 740 + 1 050 * Ps
51-250 8 700 + 896 * Ps
251-2 000 44 100 + 752 * Ps
Över 2 000 570 500 + 488,6 * Ps

Från och med den 1 januari 2024 höjde vi priserna med 9,5 procent. 
Mer om prishöjningen från 2023 till 2024

 

Effektpriset

Effektpriset bestäms av hur mycket fjärrvärme vi som mest behöver leverera till din fastighet (kontrollvärde från när utetemperaturen är -17,6 °C*). Ju större behov fastigheten har, desto mer kräver den av fjärrvärmesystemet. Jämför med säkringsstorlek för el. Ju mer el som behövs på en och samma gång desto större säkring behövs, vilket också medför en högre kostnad. 

Uträkning av effektsignatur

Effektbehovet på din fastighet, så kallad effektsignatur (Ps), räknas ut en gång om året baserat på värden för just din fastighet. Det innebär att du minskar din effektkostnad om du minskar effektbehovet. Debiteringen baseras på ett medelvärde av de senaste två årens effektsignaturer. 

Energipriset

Energipriset betalar du för varje kilowattimme fjärrvärme som du använder. Priset varierar under året (3 nivåer). Billigast är det på sommaren och dyrast på vintern. Det beror på att vi använder olika sorters bränsle när vi producerar fjärrvärme. Ju kallare det är, desto dyrare bränslen måste vi komplettera med för att täcka behovet. 

Flödespriset

Flödespris är en kostnad för varje kubikmeter fjärrvärmevatten som flödar genom värmeväxlaren. Först värms vattnet upp för att sedan distribueras ut i nätet. Genom att ta vara på värmen från fjärrvärmevattnet så effektivt som möjligt, minskar du mängden vatten som du behöver och då sjunker kostnaden.

*-17,6 °C* är Boverkets framräknade dimensionerade utomhustemperatur för MSE:s fjärrvärmeområde.

Allmänna avtalsvillkor näringsidkare

Allmänna avtalsvillkor fjärrvärme för näringsidkare (pdf 204 kB)

Hjälpte denna information dig? Nej